Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente|anepma@anepma.es
­

About mustocaful

מערכת ברורה של קידום בנות. מתנות מעובדי גברים אוספים את עצמם באופן אישי. משימת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי – הפוך בנות עבודה טובה עם רווחים טובים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחיות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאי דיור הגונים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע אך ורק מהסדר של הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות רק על חשבון החשבון של המודל. המחיר הממוצע של השכרה יומית בבית בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.