Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente|anepma@anepma.es
­

About nianilipa

מערכת פרס עובדים שקופה. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. מטרת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל tkescorts – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, וכדי לגרום ללקוחות המעוניינים להפוך את השירותים באופן ישיר לאיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות להשיג שיתוף פעולה ממושך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי רק בסדרו של העובד, מכיוון שעלות הדיור נופלת בדיוק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרה יומית של נדל"ן בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.