Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente|anepma@anepma.es
­

About prefucunleg

מערכת עובדים אמינה. בונוסים של לקוחות העובדים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל דירה דיסקרטית חיפה – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם רווחים משמעותיים, ואנשינו מציעים שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי אך ורק במשאלת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות אך ורק במאזן העובד. המחיר הממוצע של שכירת הדירות היומית של דירות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.