Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente|anepma@anepma.es
­

About suttdergocuss

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. בנות משאירות מתנות מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי בבת ים – הפוך עובדים למשרה הגונה עם רווחים גדולים, ולגברים עשירים להציע שירותים באופן בלעדי באופן ישיר באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על חשבון הילדה. המחיר המשוער של בית יומי בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.