Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente|anepma@anepma.es
­

About terpratercha

עם הגעת ישראל, הארגון יוצר תנאי דיור הגונים לבנות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה מוכרת. זה תלוי בהכרזת צו העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות רק בחשבון המודל. המחיר המשוער של השכרת היום בבית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. עובדים לוקחים מתנות מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי באילת – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם הכנסה רצינית, ולספק ללקוחותינו לספק שירותים באופן בלעדי את האיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו נותנת את הכוח לפתח שיתוף פעולה בקו ארוך, שיהיה נוח לעובדים וגם ללקוחותינו.