Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente|anepma@anepma.es
­

About tingningsuco

עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על עומק הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות רק במאזן העובד. העלות המשוערת של השכרת הדירות היומית בישראל מוערכת כ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. מתנות מגברים עובדים לוקחים את עצמם. משימת העדיפות של שירות הליווי שלנו ישראל נערת ליווי – צור תעסוקה הגונה עם רווחים טובים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים ישירות ישירות למאפיינים הטובים ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.