Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente|anepma@anepma.es
­

About wisedebho

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן נופלות אך ורק על עלויות הדגם. העלות המשוערת של הקצבה היומית של דירות בישראל היא בטווח של 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של עידוד עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי בתל אביב – צור בנות עם התעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה טובה, ולגברים עשירים כדי להפוך את השירותים לרמה טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת כוח לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לנוח הן לעובדים והן ללקוחותינו.
G-25J4WMSFJ0